De jury aan de slag


Jury2013De inzendtermijn voor de Blogparel 2013 sloot afgelopen zondag. De jury kan nu aan de slag.

We kregen 37 stukjes binnen, waarvan er 23 definitief genomineerd zijn. Helaas vallen er 14 stukjes af om dat deze niet aan één of meerdere voorwaarden voldoen. Blogs uit 2014 tellen niet mee. Weblogs die korter dan één jaar bestaan komen ook niet in aanmerking.

Verder was één van de voorwaarden dat een weblog regelmatig publiceert. Dat wil zeggen: één tot twee keer per week verschijnt er een stukje. Met deze voorwaarde zijn we ruimhartig omgesprongen. Een groepsblog krijgt zoiets makkelijker voor elkaar dan iemand die het helemaal alleen doet. Toch zaten er een paar inzendingen bij die wel erg sporadisch bloggen. Die zijn niet genomineerd.
De complete lijst van genomineerden en afvallers staat onderaan dit artikel.

En wie zitten er deze keer in de jury?
Lees verder

Inzendtermijn verlengd


De inzendtermijn voor de Blogparel 2013 wordt met twee dagen verlengd. Tot en met zondag 12 januari kunnen en er nog stukjes worden ingezonden, die lezers eerst doen lachen en vervolgens stof tot nadenken  geven.

Daarna gaat de jury aan de slag. Ook deze keer zal de jury uit drie personen bestaan, met ervaring op gebied van schrijven en bloggen. Anders dan vorige keren krijgt de jury “anonieme” inzendingen te zien. In de vorige edities van de Blogparel kreeg de jury alleen de tekst van de ingezonden stukjes te lezen. Nu bekijkt de jury de inzending op het weblog van de genomineerde.

Wie er in de jury zitten, maken we komend weekend bekend. Twee personen hebben reeds toegezegd deze bijzondere klus aan te gaan, met een derde zijn we nog in onderhandeling.

Ook voor de locatie voor de prijsuitreiking zijn we nog in onderhandeling. Zoals het er nu naar uitziet zal de prijsuitreiking ergens in de tweede helft van februari of de eerste week van maart plaatsvinden.
Lees verder

Vrolijk verder


Nog 24 dagen te gaan, dan sluit de inzendtermijn voor de Blogparel. Ondertussen geven lezers hun waardering voor de inzendingen aan met plusjes en minnetjes. In dit artikel een tussenstand.

Natuurlijk hangt het plussen en minnen mede af van de P.R. die de inzenders, of lezers van het blog. of de kandidaten zelf voeren. Er is altijd de kans dat de plusjes meer zeggen over de populariteit van een blogger, dan over de waardering voor de inhoud van het blogje.

Is populariteit in de virtuele bloggerij niet hetzelfde als graag gelezen? Daar gaan we wel van uit. Zeggen de plusjes ook of de lezers er om hebben gelachen en er ook over moesten doordenken? Ofwel:zijn de inzendingen allemaal blogparels, zoals we het hier bedoelen?

Dat weten we niet. Er wordt meer geplust en gemind dan gereageerd. Het zou aardig zijn als de plussen en minnen in een reactie werden toegelicht. Misschien een leerpunt voor een volgende Blogparel. Een plus of een min kan alleen worden gegeven als er ook een toelichting bij wordt geleverd.
Lees verder

Parelduiken


cc Flickr Stephan Lins photostream Pearl diverLeven we echt in zulk sombere tijden dat er weinig gelachen en het liefst helemaal niet nagedacht wordt? Kijkend naar de oogst Bloparels tot nu toe, zou je dat kunnen concluderen.

Vergeleken met voorgaande edities stromen de inzendingen maar mondjesmaat binnen. Wordt er maar weinig met humor geschreven of herkennen lezers de humor niet? Of laat de crisis sporen na in het gemoed van bloggers en lezers?

Dat is gelukkig niet waar. Ook de redactie van de Blogparel struint de weblogs af en komt regelmatig blogs tegen waar we vrolijk van worden. Maar echte Blogparels zijn moeilijker te vinden. Dit jaar leggen we meer dan ooit in de voorwaarden de nadruk op het “lachen-en-nadenken”-effect.

Dat beperkt de instroom waarschijnlijk meer, dan het gevoel voor humor die bloggers en hun lezers hebben. Daarnaast speelt de loskoppeling met het Blogbal misschien een rol. In voorgaande edities waren er veel inzendingen van bloggers die ook naar het Blogbal gingen. Twee vliegen in één klap: een leuk feestje en de kans in de Blogparelprijzen te vallen tijdens de prijsuitreiking die we op het Blogbal hielden.

De koppeling met het Blogbal leidde er wel toe dat er veel lezenswaardige inzendingen waren, maar lang niet alles voldeed aan de criteria van de Blogparel. Foutje in het marketingdenken van de Blogparel? Daar trekken we ons maar niets van aan.
Lees verder

Blogbal: kunst en vriendschap


Blogbal2014Bloggen, kunst en vriendschap komen samen. Zo’n drie weken geleden maakt het Blogbal bekend waar deze feestelijke tegenhanger van het Boekenbal zal plaatsvinden. Op vrijdag 7 maart 2014 worden bloggers en aanhang verwacht in Arti et Amicitiae te Amsterdam.

Schitterend gekozen, vind ik. Alleen al vanwege de naam van het gebouw. Arti et Amicitiae (voor de kunst en voor de vriendschap) is een vereniging van kunstenaars en kunstliefhebbers. Tot de leden behoren beeldend kunstenaars, schrijvers, fotografen, filmmakers, waaronder bekende namen als Phil Bloom, Jan Cremer, Eddy Posthuma de Boer, Wim T. Schippers en Lydia Schouten.

Een paar Arti-leden verschenen in Sargasso’s Kunst op Zondag. In Herschoenen verscheen werk van Marja van Putten, in Polders figureerden Stanislaw Lewkowicz en Moritz Ebinger, in Zorgen zagen we Helga Kos en in Wetenschap kwam een onderzoek van Krien Clevis aan de orde.

Het is een al even bont gezelschap als de zeer diverse bloggersgemeenschap.
Lees verder

Presenteer je blog in 24 seconden en 7 woorden


IG NobelDe belangrijkste spelregel om in aanmerking te komen voor de Blogparel is dat een blogje lezers doet (glim)lachen en vervolgens tot nadenken stemt. Een spelregel die we niet zelf hebben bedacht, maar gejat hebben van de IG Nobelprijs.

Op de website van de Nederlandse IG Nobel Night staat het helder verwoord:
“De Ig Nobelprijzen worden jaarlijks sinds 1991 uitgereikt aan tien wetenschappers en andere uitvinders die met hun onderzoek mensen ‘eerst aan het lachen maken en daarna aan het denken zetten’. De Ig Nobelprijs legt het vergrootglas op de (vaak onbedoelde) humor in wetenschappelijk onderzoek om daarmee meer mensen in wetenschap te interesseren”.

In september werden de winnaars bekend gemaakt, waaronder de Nederlandse onderzoeker Bert Tolkamp. Lees verder

Waardering van de lezers


00 RatingDe inzendingen voor de Blogparel 2013 druppelen binnen. De eerste tien zijn binnen en wat opvalt is dat een paar inzendingen meteen flink steun krijgen van de lezers die het weblog bezoeken waar het genomineerde stukje op is verschenen.

 Wie in de rechterkolom op een van de inzendingen klikt, komt op een pagina waar je niet alleen een reactie kan geven over het stukje, maar ook een waardering kan geven door bij “Waardering” op een plusje of minnetje te klikken. Eenmaal geklikt zie je de stand (“rating”) die de inzending dan heeft.

 Minnetjes zijn er tot nu toe niet gegeven. Plusjes wel. Twee inzendingen zijn nu al hoog gewaardeerd. “Testteisteren” en “Niet leuk nieuws” kregen respectievelijk 25 en 19 plusjes. Ongetwijfeld allemaal van de vaste fans van deze weblogs.

Natuurlijk is het de bedoeling van de Blogparel dat ook mensen die van het bestaan van sommige weblogs niet wisten, via de links naar de genomineerde stukjes op die weblogs komen. En hun waardering kenbaar maken over het ingezonden stukje. Blogparels hebben tenslotte recht op een breder publiek en zeker op de waardering van dat publiek.

Hoe meer mensen reageren en hoe meer ze ook van de “rating”-knop gebruik maken, des te meer zien we hier dan een indicatie van wat de mogelijke uitkomsten van de publieksprijs zullen worden.
Lees verder

Honderd blogparels?


De eerste vijf inzendingen zijn binnen. Tot en met 10 januari 2014 kunnen kandidaten voor de Blogparel 2013 worden ingestuurd. Hoeveel blogparels mogen we verwachten?

Als de geschiedenis van de Blogparel een indicatie is, dan bestaat de kans dat deze vierde editie van de Blogparel een oogst oplevert van bijna 100 blogposts, afkomstig van ruim 40 weblogs, ingestuurd door zo’n 38 inzenders.

 De Blogparel begon in 2009 heel bescheiden. Tien inzenders gaven 26 blogstukjes op, die afkomstig waren van 15 weblogs. Twee edities later stelden 29 inzenders 87 stukjes kandidaat, die afkomstig waren van 33 weblogs.

 In 2012 sloeg de Blogparel een jaartje over. Het gat werd gevuld door ‘Een soort van Blogparel’, georganiseerd door Berend Quest. Meer inzenders maar helaas minder kandidaat-stukjes.

Statistiek 2013

Nu vind je echte blogparels niet zomaar.
Lees verder

De eersten zijn binnen


De eerste inzendingen zijn binnen. In de rechterkolom zie je ze staan. Klik op de link en je ziet de motivering die de inzender heeft gegeven. Aldaar kun je met de ‘lees verder’-knop de ingezonden blogpost bekijken en jawel, je kunt het stukje ook waarderen door op de – of + te klikken.

 

De lancering van een nieuwe website gaat blijkbaar niet zonder problemen. Het inzendformulier veroorzaakte verwarring en mislukte inzendingen. We hebben het uitgezocht en het is helaas niet anders dan dat alle velden ingevuld moeten worden.

Lees verder

Blogparel 2013 is van start


Na een jaartje rust is de Blogparel, met een geheel vernieuwde website,  weer terug. Vanaf vandaag kun je weer blogstukjes opsturen die naar jouw idee de Blogparel 2013 verdienen.

 

De Blogparel is de enige, levende ‘award’ voor weblogs die de lezers een lach ontlokken en vervolgens tot nadenken zetten. Die formulering is gejat van de IG Nobelprijs, een parodie op de echte Nobelprijzen voor wetenschappen.

 

De IG Nobelprijs beloont wetenschappelijke onderzoeken, waar je in eerste instantie om moet lachen, omdat je bij eerste lezing niet meer denkt dan ‘leuk’, ‘grappig’ of ‘hilarisch’. Maar ze blijven tussen de oren hangen en niet veel later kom je tot de conclusie dat de onderzoeken bijdragen aan goede oplossingen voor tal van zaken waar we in het leven soms mee worstelen.

 

De Blogparel, de Nederlandse Nobele Prijs voor Blogs, is op zoek naar blogs die datzelfde effect hebben. Het “eerst lachen, dan doordenken” is hét criterium om in aanmerking te komen voor de Blogparel.
In het verleden gaf de term ‘blogprijs’ verwarring hierover. Er werden ook veel goed en mooi geschreven blogstukjes ingestuurd. Maar dat is niet voldoende voor de Blogparel 2013.

Lees verder